Publicaties in het staatsblad over KUIKENMESTERIJ BOTH

Publicatie datumTitel
24.10.2013AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
05.07.1985RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
31.12.1983ME. - BALANS 31.12.1983, GGK 01.06.1984 84099-0798-002
31.12.1982RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...)
31.12.1982DIVERSEN