Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Maatschappelijke zetel

Ondernemingsnummer: 
0671.516.647
Adres van de maatschappelijke zetel: 
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Belgïe
Begindatum: 
dinsdag, februari 28, 2017

Juridische informatie

Type onderneming: 
Rechtspersoon
Rechtsvorm: 
Federale overheidsdienst
Rechtstoestand: 
Normale toestand

Activiteiten

RSZ-activiteiten: 
Overig algemeen overheidsbestuur

Vestigingen

VestigingsnummerAdresBegindatum vestigingseenheid
2.146.817.460FOD Beleid en Ondersteuning – Begroting, Federale AccountantKoningsstraat 138
1000 Brussel
30.06.2003
2.147.812.701FOD Beleid en Ondersteuning - Recrutering en OntwikkelingSimon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
30.06.2003
2.147.812.897FOD Beleid en Ondersteuning – Beleidsevaluatie,Procurement, OntwikkelingWetstraat 51
1040 Brussel
30.06.2003
2.236.950.157FOD Beleid en Ondersteuning, Sociaal Secretariaat PersoPointHandelsstraat 96
1000 Brussel
31.12.2014